ONZE AANPAK

Bij de eerste kennismaking worden de belangrijkste bouwpijlers besproken:

  • Ligging van het perceel met zijn bouwvoorschriften
  • Bouwstijl
  • Prioriteiten en aandachtspunten
  • Opbouw van het pand  - technische zaken en architecturale aspecten
  • Afwerking
  • Budgetten

Op basis van de beschikbare informatie – bijvoorbeeld plannen, lastenboek, meetstaat – kan een prijsofferte of kostenraming worden opgesteld. Deze is gratis en vrijblijvend.

U beslist zelf hoe U uw bouwproject wenst in te plannen en uit te voeren. Indien U dat wenst, kunnen wij het hele bouwtraject van A tot Z - van grondwerken t.e.m. afwerking - begeleiden en/of uitvoeren. Onze bouwonderneming heeft voor diverse activiteiten eigen vakmensen in dienst. Verder beschikken wij over een ruim netwerk van ervaren partners die dezelfde kwaliteitsprincipes beogen. Onze jarenlange samenwerking met deze partners getuigt van wederzijds vertrouwen enerzijds en de juiste team-spirit anderzijds – hetgeen ons toelaat om de verschillende fasen in uw bouwtraject op een correcte wijze in te plannen en op een gestructureerde manier te laten verlopen. U kan echter ook een deel van de uit te voeren werken aan ons toevertrouwen en de overige werken zelf opvolgen en uitvoeren of laten uitvoeren - het is aan U om deze keuze te maken en beslissing te nemen.

En heeft U vragen van welke aard ook tijdens de uitvoering van de werken, dan staan wij steeds ter uwer beschikking.

JANSSENS BOUWONDERNEMING :: leuvensebaan 43 :: 2580 putte :: tel +32(0)15 75 55 71 :: fax +32(0)15 75 50 71 :: e-mail bouw.janssens@skynet.be